Kontakt

EXTELI, spol. s r.o.
Ražňany 313
082 61 Ražňany
IČO: 51 006 669
DIČ: 2120559221

Office:
Račianska 78
83 102 Bratislava, Slovakia

exteli@exteli.sk

Projektový manažér:

Ing. Ján Kišeľa
email: jan.kisela@exteli.sk
tel.č. :+421 902 091 781

Ing. Marek Gešnábel
email: marek.gesnabel@exteli.sk
tel.č.: +421 902 643 404