exteli ... better as you want ...

Spoločnosť EXTELI s.r.o. je mladá, progresívna spoločnosť zaoberajúca sa projektovaním v elektrotechnike a elektroenergetike. Tím spoločnosti je zložený z mladých, iniciatívnych a dynamicky rozvíjajúcich sa odborníkov vo svojej profesii.

Špecializujeme sa hlavne na komplexné služby v oblasti projektovania:

  • rodinných a bytových domov,
  • administratívnych budov a nákupných centier,
  • logistických a skladových hál,
  • a iné.

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie, a to v zmysle:

  • silnoprúdové NN a VN rozvody a elektroinštalácie,
  • transformačné stanice VN, spínacie stanice VN,
  • slaboprúdové rozvody (štruktúrovaná kabeláž),
  • inteligentné elektroinštalácie + programovanie – NIKO, KNX,
  • pasívne bleskozvody (LPS) a uzemnenie stavieb,
  • elektronická požiarna signalizácia (EPS) + hlasová signalizácia požiaru (HSP) – Honeywell,
  • systém audio-vrátnika, systém video-vrátnika, prístupové systémy, kamerové systémy (CCTV),
  • elektrické zabezpečovacie systémy (EZS),
  • verejné osvetlenie,
  • fotovoltické elektrárne pre fyzické a právnické osoby.

NOVINKA ! Začali ste alebo plánujete stavať rodinný dom, no až v procese výstavby ste sa rozhodli pre inteligentnú domácnosť? Ponúkame Vám elegantné riešenie inteligentného domu spolu s realizáciou a programovaním podľa vašich požiadaviek. Riešenie šité na mieru pre každého !

Veľký dôraz kladieme na správnosť a úplnosť vypracovanej projektovej dokumentácie. V našich službách sú tiež zahrnuté  vstupné konzultácie s investorom a vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (DUR, DSP, DRP, DSV) až po finálnu fázu predmetného diela.

Ponúkame tiež revízie elektrických zariadení:

  • revízie a kontroly bleskozvodov,
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.

Našim cieľom je pristupovať k zákazníkom transparentne a profesionálne, preto neustále pracujeme na zlepšovaní našich služieb.